اعاجاي-التاي تورابى   ›   اقپارات ايدىنى   ›   سۋرەتتى حابارلار

شينجياڭنىڭ التاي ايماعىندا اسەم قىراۋ كورىنىسى قالىپتاستى

  ورتالىق تەلەۆيزياسى تورابىنىڭ حابارى: 2019-جىلى 3-ايدىڭ 12-كۇنى شينجياڭنىڭ التاي قالاسىندا اسەم قىراۋ كورىنىسى قالىپتاستى. كوكتەمنىڭ العاشقى مەزگىلىندە التايدا ىلعالدى اۋا، تومەن تەمپەراتۋرالى اۋا رايىنىڭ ىقپالىندا قىراۋ كورىنىسى وڭاي قالىپتاسادى.

  جۋىق كۇندەردەن بەرى، سۋىق اۋا رايىنىڭ ىقپالىندا التاي ايماعىنىڭ التاي قالاسى، كوكتوعاي اۋدانى، بۋىرشىن اۋدانى، شىڭگىل اۋدانى قاتارلى جەرلەردە اسەم قىراۋ كورنىسى قالىپتاستى.

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى
  • شينجياڭنىڭ التاي ايماعىندا اسەم قىراۋ كورىنىسى قالىپتاستى
  • جاڭ يان جەمەنەي اۋدانىندا تۇيىندە تۇرىپ تەكسەرۋ ـ زەرتتەۋ جۇرگىزگەن كەزدە مىنانى اتاپ كورسەتتى
  • جانار ساعات قىزىنىڭ «كوممۋنيست-ليۋ شاۋچي» تەلەفيلمى تاراتىلادى
  • ءبىر اپتالىق اۋا رايىنان الدىن الا مالىمەت